Premia 200 zł za IKZE w AXA

Powraca promocja, w której do wzięcia czeka 200 zł za Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w AXA TFI.

Premia 200 zł za IKZE w AXA
Sam z tej promocji skorzystałem w ubiegłym roku. A to okazja nie tylko na premię od AXA, ale też i na zwrot podatku, z którego skorzystać mogą użytkownicy IKZE.

I przyznam, że w mym przypadku to właśnie ten dodatkowy bonus był dodatkowym, decydującym argumentem za otwarciem IKZE - bo wcześniej z takiej opcji oszczędzania na emeryturę nie korzystałem. I już otrzymałem pierwszy bonus 100 zł (bo wypłata premii podzielona jest na dwie transze):
Bonus za IKZE w AXA TFI
Potwierdzenie wypłaty pierwszej premii za IKZE w AXA TFI

Niniejsza promocja jest okazją do zwiększenia swych zysków poza promocjami bankowymi, które opisuję na blogu Bankobranie.

Premia 200 zł za IKZE w AXA


AXA to jedno z większych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. IKZE to sposób gromadzenia oszczędności z ich przeznaczeniem na emeryturę. A premia to 200 zł, które do wzięcia jest w dwóch transzach, które AXA wypłaci na Twój rachunek w formie jednostek funduszu. Dużo informacji w pigułce? Poniżej znajdziesz szczegółowe objaśnienia i instrukcję jak, krok po kroku, zdobyć 200 zł.


IKZE co to jest i jak działa?Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (w skrócie: IKZE), to element III filara emerytalnego (I to ZUS, II to OFE, a III oznacza wszelkiego rodzaju dobrowolne formy oszczędzania na przyszłość po zakończeniu swej aktywności zawodowej). Jak działają dwa pierwsze filary... każdy pewnie ma wyrobione własne zdanie lub wyrobi je sobie... gdy otrzyma pierwszą emeryturę. III filar to opcja samodzielnego i dobrowolnego oszczędzania - zapewne najlepsza i najpewniejsza.

Największą zaletą IKZE jest jednak zwrot podatku. Ulokowane środki można bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. W 2020 r. można w ten sposób odzyskać do 2007 zł - ta kwota może być różna w zależności od wysokości rocznych zarobków i/lub źródła dochodu. Najwięcej mogą zaoszczędzić osoby płacące podatek dochodowy w wysokości 32%. Ale niemało czeka też na osoby płacące niższe podatki - w przypadku opodatkowania stawką 17% maksymalna kwota ulgi w 2020 r. to 1066 zł, a przy stawce podatku liniowego 19% ulga wyniesie 1192 zł. 

Zyski z IKZE nie są objęte podatkiem Belki. Choć ostatecznie przy wypłacie podatek się pojawi. Gdy będziesz oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacisz po 65. roku życia, to będzie trzeba się liczyć z podatkiem 10%. 

Na IKZE w ciągu roku kalendarzowego nie można wpłacić więcej niż 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2020 r. limit ten wynosi 6 272,40 zł).
💡 To tyle jeśli chodzi o podstawowe informacje. Jeśli chcesz się wgłębić w temat bardziej, to na końcu niniejszego wpisu podrzucam przydatne linki.

Jak zdobyć 200 zł za IKZE w AXA?


Dla kogo promocja? Udział wziąć mogą osoby, które wcześniej nie posiadały IKZE w AXA TFI, z którego dokonały zwrotu, wypłaty lub transferu środków.

Nagroda. W promocji do wzięcia czekają dwie nagrody o wartości 100 zł każda, więc łącznie można zgarnąć 200 zł.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji i zgarnąć nagrodę:
 • podczas rejestracji wpisz kod: 200za2000 
 • zaakceptuj regulamin promocji oraz regulamin programu inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie"; 
 • wyraź zgody na otrzymywanie od AXA TFI informacji marketingowej/handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych i zgód tych nie wycofuj w czasie promocji (czyli do wypłaty ostatniej z premii);
 • do 31.12.2020 r. wpłać na IKZE min. 2000 zł (decyduje data wyksięgowania środków na Twym rachunku bankowym, a nie wpływ na rachunek AXA).

Pierwszą nagrodę (w wysokości 100 zł) otrzymasz do 31.03.2021 r.  pod warunkiem niedokonywania do 31.12.2020 r. wypłaty, zwrotu lub transferu środków ze swego nowo założonego IKZE. Do tego czasu nie wycofuj wyrażonych zgód.

Drugą nagrodę, również w wysokości 100 zł, otrzymasz najpóźniej 31.03.2022 r. Warunkiem jej uzyskania jest niedokonywanie do 31.12.2021 r. wypłaty, zwrotu lub transferu środków z IKZE. W tym czasie nie wycofuj też zgód.

Wypłata nagród nastąpi na rachunek subfunduszu wskazanego przez Ciebie w trakcie zakładania IKZE, z przeznaczeniem na nabycie jednostek funduszu kategorii D w ramach Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie". Brzmi zawile? Już tłumaczę.

Zakładając IKZE, założysz sobie rachunek do gromadzenia jednostek funduszy inwestycyjnych, na który wpłacisz min. 2000 zł. Oprócz tego AXA TFI założy Ci również dodatkowy rachunek w ramach Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie", na który też możesz wpłacać swe środki (w ramach dodatkowego oszczędzania, ale już nie w ramach IKZE). Ale takiej wpłaty na ten dodatkowy rachunek robić nie musisz. Jest on jednak niezbędny do uzyskania nagrody, bo to właśnie na ten rachunek AXA wypłaci po 100 zł (do końca marca w 2021 i 2022 r.). A wpływ tych środków spowoduje zakup jednostek tego samego funduszu, który wybierzesz na IKZE, ale jednostki zakupione dzięki wpłacie nagrody dokonanej przez AXA TFI będą na tym odrębnym rachunku, dzięki czemu będzie można nimi zarządzać (np. wypłacić poprzez sprzedaż jednostek funduszu, by uzyskać środki pieniężne, które wtedy wpłyną na wskazane przez Ciebie konto i zrobisz z nimi co zechcesz). A o tym, że jest to możliwe w każdej chwili, świadczy zapis z regulaminu promocji:
"Jednostki uczestnictwa Fundusz kategorii D nabyte za kwotę nagrody mogą być zbyte przez Uczestnika Promocji w dowolnym momencie."

Zatem do spieniężenia swych nagród (czyli wypłaty środków) możesz podejść nawet dwukrotnie (już po uzyskaniu pierwszej nagrody w 2021 r., jak i po raz drugi rok później).

A inną dobrą wiadomością płynącą z regulaminu jest to, że:
"Wartość nagrody nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

IKZE w AXA TFI - szczegóły oferty


Otwarcie IKZE nie wiąże się z ponoszeniem opłat. AXA TFI nie pobiera też prowizji za wpłatę czy wypłatę środków na IKZE. Nie ma również opłat manipulacyjnych w żadnym z subfunduszów AXA kategorii E (bo o takiej kategorii jednostek uczestnictwa mowa, gdy pod uwagę bierze się IKZE). To co trzeba uwzględnić, to opłata za zarządzanie, która jest jednak już wliczona w wynik funduszu. Zatem to, co widzimy na wykresach z wynikami poszczególnych jednostek, to jest to już wartość netto. Najniższa opłata za zarządzanie jest obecnie stosowana w przypadku funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania - wynosi ona 0,5% (rocznie).

Podobnie wygląda to w przypadku Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie". Nie ma opłat za wejście czy wyjście, ani dystrybucyjnych. Opłata za zarządzanie (w tym przypadku funduszami kategorii D) jest najczęściej nieco wyższa niż w funduszach kategorii E (czyli tych przy IKZE), ale różnica to nieznaczna (najczęściej 0,1 p.p.), a w przypadku funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania wynosi tyle samo (czyli 0,5% rocznie).

Jeśli wpłacając środki na IKZE skorzystasz z ulgi podatkowej, to musisz liczyć się z tym, że w przypadku wypłaty środków np. za 2 lata, będzie należało zapłacić podatek dochodowy. Ta ulga jest bowiem zachętą do oszczędzania na emeryturę, a nie w krótszej perspektywie. 

Pamiętaj o tym, że informacje zawarte w niniejszym wpisie nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie należy ich traktować jako jakiekolwiek rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych czy ich emitentów. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne zapoznaj się z ich dokumentami zawierającymi kluczowe informacje oraz prospektem informacyjnym danego funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze, bo taka inwestycja wiąże się również z ryzykiem utraty przynajmniej części środków. Ta informacja pojawia się w związku z tym, że nie mam uprawnień do doradztwa inwestycyjnego, więc nie mogę Ci wskazać wyboru konkretnego funduszu, na który można/należy się zdecydować. Jeśli jednak chodzi o mnie, to ja w takich sytuacjach zawsze kieruję się wyborem tego co - choć niesie najniższy potencjał zysku - jest najostrożniejsze i najbezpieczniejsze. 

Przy wyborze najlepszego funduszu dla siebie dobrze kierować się rozwagą. Bo trzeba pamiętać, że są fundusze agresywne, które mają potencjał do większych zysków, ale jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem utraty co najmniej części swych środków. Są jednak i fundusze bezpieczniejsze, które przynajmniej w swym założeniu mają zabezpieczać środki poprzez minimalizację ryzyk. No ale za tym idzie też mniejszy zysk. Za przykład wziąć można AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania, który uchodzi za opcję z potencjalnie najmniejszym poziomem ryzyka - jego średni roczny wynik oscyluje w okolicach 1,5%.

Są też oczywiście i inne fundusze - np. akcyjne. Ich historyczne wyniki wykazują, że w ciągu roku są w stanie wypracować o wiele więcej, ale też potencjał zmian jest duży. To zawsze należy uwzględnić przy indywidualnym wyborze funduszu dla siebie.


Jak założyć IKZE w AXA TFI z premią 200 zł?


Z promocji skorzystałem już w ubiegłym roku, więc samodzielnie przeszedłem proces wnioskowania o IKZE. Poniżej podrzucam zatem przydatne zrzuty ekranu (acz graficznie mogło się coś zmienić; wierzę jednak, że będzie to pomocne).

Pierwsza bardzo ważna rzecz, to wpisanie kodu niezbędnego do uzyskania premii 200 zł. Pole do tego przeznaczone znajdziesz bardzo szybko - na początkowym etapie wnioskowania o IKZE w AXA TFI.
Podanie kodu 200za2000 we wniosku o IKZE w AXA TFI
Miejsce w którym podczas zakładania IKZE w AXA TFI wpisać należy kod 200za2000

Na kolejnym etapie wybrać możesz odpowiadający Ci subfundusz. Zostały one pogrupowane. I tak we wniosku znaleźć możemy fundusze lokacyjne, dłużne, mieszane i akcyjne. Tutaj należy też podać kwotę wpłacaną na IKZE (a przypomnę, że na potrzeby promocji, by uzyskać bonusy, musi to być wpłata min. 2000 zł).
Wybór subfunduszu we wniosku o IKZE w AXA TFI
Wybór subfunduszu podczas zakładania IKZE w AXA TFI

Po uzupełnieniu danych osobowych i kontaktowych pojawi się etap z ankietą odpowiedniości. Jest to narzędzie, które pozwala sprawdzić czy fundusze są dla nas odpowiednim produktem (jest tam kilka pytań dot. wiedzy i doświadczenia, ale jej wynik nie jest wiążący). Ta ankieta jest wymagana prawem, ale jej wypełnienie nie jest obowiązkowe. Można więc kliknąć przycisk: "Tak, chcę wypełnić" lub "Nie, pomiń ankietę".
Ankieta odpowiedniości we wniosku o IKZE AXA TFI
Wypełnienie ankiety odpowiedzialności jest dobrowolne

Na jednym z kolejnych kroków pamiętaj o wyrażeniu zgód, które są konieczne dla otrzymania premii 200 zł za IKZE w AXA TFI.
Zgody marketingowe wymagane we wniosku o IKZE w AXA TFI w promocji z premią 200 zł
By wziąć udział w promocji z premią 200 zł zaznacz wymagane zgody

Dodam jeszcze, że przed złożeniem wniosku warto przygotować sobie również numer rachunku własnego konta osobistego, z którego wykonasz przelew. Bo pytanie o to się pojawia. I ważnym jest w tym przypadku, by dane przy tym przelewie idealnie pokrywały się z wpisanymi przez Ciebie we wniosku. W taki bowiem sposób AXA zweryfikuje Twoją tożsamość (nie będzie tu żadnych wizyt w placówkach, ani przyjazdu kuriera z dokumentami do podpisu - wszystko załatwisz zdalnie; nie ma też wymogu załączania skanu dowodu osobistego, ani jakichkolwiek innych dokumentów).

Po złożeniu wniosku otrzymasz maila z danymi do wykonania przelewu środków na zakładane IKZE. A w ciągu 2 dni roboczych (bo tyle AXA TFI daje sobie na weryfikację) otrzymasz odrębną wiadomość z loginem do panelu, w którym można zarządzać swym IKZE w AXA TFI.

Przydatne linki:

Przydatne dokumenty:

22 komentarze:

 1. Zy w 2021 r. też trzeba wpłacić 2000 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wymóg wpłaty jest tylko w 2020 r. Później środki należy jedynie utrzymywać.

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź. Założone.

   Usuń
 2. Jak należy rozliczyć podatek w przypadku wcześniejszej wypłaty środków?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak zerwiesz przed emeryturą to płaci się podatek dochodowy od zysku.

   Usuń
 3. Można mieć drugie IKZE?

  OdpowiedzUsuń
 4. Opłata za zarządzanie w przypadku AXA Ostrożnego Inwestowania - wynosi 0,5 % rocznie. Pytanie: 0,5 % od całości zgromadzonych środków narastająco ? Czyli gdy będziemy utrzymywać środki przez 10 lat to zapłacimy 5% od sumy wpłat powiększonych o ewentualne zyski ? Oczywiście upraszczając wyliczenia.

  OdpowiedzUsuń
 5. Czemu AXA pisze: "Zwrot podatku w 2020 roku, w zależności od Twojego progu podatkowego, może wynieść nawet 1829,76 zł."
  A u Ciebie Złotowa że W 2020 r. można w ten sposób odzyskać do 2007 zł (przy II progu, 32%)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwota 1829,76 zł dotyczy 2019 roku (czyli w praktyce, gdy rozliczenie odbywa się w roku następnym, to ten zwrot był w 2020 roku, ale za 2019 rok).

   Limit wpłat w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł. Od tego właśnie można policzyć, że kto płaci 32% podatku, ten uzyska zwrot do 2007 zł (6 272,40 zł * 32%). Przy stawce podatku 17% ulga podatkowa wyniesie 1066 zł (6 272,40 zł * 17%), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym, można liczyć na 1192 zł (6 272,40 zł * 19%).

   Usuń
  2. czyli jak do końca 2020 roku wpłacę na nowootwarte IKZE tę maksymalną kwotę 6272,40 zł to mogę lizyć na zwrot podatku na wiosnę 2007 zł?

   Usuń
  3. Jeśli płacisz podatek 32% to przy wpłaceniu maksymalnej kwoty odliczysz sobie 2007 zł.

   Usuń
 6. Czy można wziąć udział w tej promocji, jeżeli pod koniec ubiegłego też brałam udział i skasowałam IKZE w kwietniu 2020?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W artykule: "Dla kogo promocja? Udział wziąć mogą osoby, które wcześniej nie posiadały IKZE w AXA TFI, z którego dokonały zwrotu, wypłaty lub transferu środków."

   Usuń
  2. Olusiak, jak skasowalaś IKZE w kwietniu 2020, to jak wylądała sprawa podatku, który sobie odliczyłaś za rok 2019?

   Usuń
  3. niestety nie odliczyłam, bo nie wiedziałam o tym że mogę :(

   Usuń
 7. a jak już pobieram świadczenia emerytalne to mogę się jeszcze "zabawić" w odkładanie na drugą emeryturkę? a w zasadzie chodzi tylko o zwrot podatku..

  OdpowiedzUsuń
 8. Przymrozić 6272 zł na 30 lat by teraz otrzymać z tego 2007 zł? Opłaty za zarządzanie, inflacja już nie mówiąc o tym czy w wieku 65 lat będziesz na tyle zaradny i świadomy, by poprosić o zwrot tych pieniędzy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. IKZE nie jest dla krótkodystansowców.
   2. Z ulgi podatkowej możesz ale nie musisz korzystać.
   3. Ulgę można wykorzystać do optymalizacji podatkowej jeśli ktoś wie, że np. w kolejnym roku będzie będzie objęty niższą stawką podatkową.
   4. A czy przy czymkolwiek innym inflacja nagle wchodzi w stan hibernacji? Do wyboru są fundusze które mogą dać więcej niż lokaty.
   5. Jeśli zakładasz, że w wieku 65 lat będziesz niedołężny, to może już warto usiąść z założonymi rękami albo nawet się położyć. Tymczasem średnia wieku rośnie.

   Usuń
 9. czy wpłacone do tego TFI środki są objęte jakąś gwarancją zwrotu w sytuacji upadłości (typu BFG w bankach)? Jeśli tak, jakie kwoty,warunki?

  OdpowiedzUsuń
 10. możesz zaktualizować, jest 9 Edycja.

  OdpowiedzUsuń
 11. Jak wypłacić te 2000 zł z AXA na swoje konto bankowe?

  OdpowiedzUsuń
 12. Mogę skorzystać ze zwrotu podatku ( wpłatę na ikze zaksięgowano 4 stycznia, przelew poszedł pod koniec grudnia), a następnie wypłacić wszystkie pieniądze z ikze? Czy jeżeli tak zrobię, to będę musiała zwrócić kwotę odliczoną od podatku?

  OdpowiedzUsuń