Premia 200 zł za IKZE w AXA

[PROMOCJA ZAKOŃCZONA] 200 zł do wzięcia w promocji Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w AXA TFI.


Premia 200 zł za IKZE w AXA
Choć w promocjach bankowych opisywanych na blogu Bankobranie zyski mogą być nawet większe, dziś będzie o najwyższej premii, jaka jest do zgarnięcia za udział w promocjach opisywanych na Promocjobraniu. Ale i kwestia poważniejsza, bo być może dla niektórych będzie to dodatkowa zachęta do odkładania pieniędzy na swą przyszłą emeryturę. 


Premia 200 zł za IKZE w AXA


AXA to jedno z większych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. IKZE to sposób odkładania pieniędzy na emeryturę. A premia to 200 zł, które do wzięcia jest w dwóch transzach, które AXA wypłaci na Twój rachunek w formie jednostek funduszu. Dużo informacji w pigułce? Już wyjaśniam krok po kroku o co chodzi.


IKZE co to jest?Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (czyli właśnie IKZE), to element III filara emerytalnego (I to ZUS, II to OFE, a III oznacza wszelkiego rodzaju dobrowolne formy oszczędzania na przyszłość po zakończeniu swej aktywności zawodowej).

Największą zaletą IKZE wydaje się być zwrot podatku. Ulokowane środki można bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. W 2019 r. można w ten sposób odzyskać nawet 1829,76 zł (choć ta kwota może być różna w zależności od wysokości rocznych zarobków i/lub źródła dochodu). Zyski z IKZE nie są też objęte podatkiem Belki. Choć ostatecznie przy wypłacie podatek się pojawi. Gdy będziesz oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacisz po 65. roku życia, to będzie trzeba się liczyć z podatkiem 10%. 

Trzeba jednak pamiętać, że na IKZE nie można wpłacać dowolnych kwot, bo obowiązuje limit. Nie można bowiem wpłacić więcej niż 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2019 r. limit ten wynosi 5718 zł).
💡 To tyle jeśli chodzi o podstawowe informacje. Jeśli chcesz się wgłębić w temat bardziej, to na końcu niniejszego wpisu podrzucam przydatne linki.


Jak zdobyć 200 zł za IKZE w AXA?


Być może to nawet promocja z kategorii tych, że "myślałem o IKZE, nie wiedziałem gdzie, odkładałem decyzję w czasie, ale ta okazja mnie zmobilizuje", niż "pierwsze słyszę o IKZE, ale zgarnę sobie 200 zł". Jeśli komuś się przyda, to pozostaje się cieszyć. Bo dodatkowe dwie stówki piechotą nie chodzą.

Dla kogo promocja? Udział wziąć mogą osoby, które wcześniej nie posiadały IKZE w AXA TFI, z którego dokonały zwrotu, wypłaty lub transferu środków.

Nagroda. W promocji do wzięcia czekają dwie nagrody o wartości 100 zł każda, więc łącznie można zgarnąć 200 zł.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji i zgarnąć nagrodę:

 • w panelu AXA wpisz kod: 200za2000 
 • zaakceptuj regulamin promocji oraz regulamin programu inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie"; 
 • wyraź zgody na otrzymywanie od AXA TFI informacji marketingowej/handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych i zgód tych nie wycofuj w czasie promocji (czyli do wypłaty ostatniej z premii);
 • do 31.12.2019 r. wpłać na IKZE min. 2000 zł (decyduje data wyksięgowania środków na Twym rachunku bankowym, a nie wpływ na rachunek AXA).


Pierwszą nagrodę (w wysokości 100 zł) otrzymasz do 31.03.2020 r. Otrzymasz ją pod warunkiem niedokonywania do 31.12.2019 r. wypłaty, zwrotu lub transferu środków ze swego nowo założonego IKZE.

Drugą nagrodę, również w wysokości 100 zł, otrzymasz najpóźniej 31.03.2021 r. A warunkiem jej uzyskania jest niedokonywanie do 31.12.2020 r. wypłaty, zwrotu lub transferu środków z IKZE.

Wypłata nagród nastąpi na rachunek subfunduszu wskazanego przez Ciebie w trakcie zakładania IKZE, z przeznaczeniem na nabycie jednostek funduszu kategorii D w ramach Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie". Brzmi zawile? Już tłumaczę.

Zakładając IKZE, założysz sobie rachunek do gromadzenia jednostek funduszy inwestycyjnych, na który wpłacisz min. 2000 zł. Oprócz tego AXA TFI założy Ci również dodatkowy rachunek w ramach Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie", na który też możesz wpłacać swe środki (w ramach dodatkowego oszczędzania, ale już nie w ramach IKZE). Ale takiej wpłaty na ten dodatkowy rachunek robić nie musisz. Jest on jednak niezbędny do uzyskania nagrody, bo to właśnie na ten rachunek AXA wypłaci po 100 zł (do końca marca w 2020 i 2021 r.). A wpływ tych środków spowoduje zakup jednostek tego samego funduszu, który wybierzesz na IKZE, ale jednostki zakupione dzięki wpłacie nagrody dokonanej przez AXA TFI będą na tym odrębnym rachunku, dzięki czemu będzie można nimi zarządzać (np. wypłacić poprzez sprzedaż jednostek funduszu, by uzyskać środki pieniężne, które wtedy wpłyną na wskazane przez Ciebie konto i zrobisz z nimi co zechcesz). A o tym, że jest to możliwe w każdej chwili, świadczy zapis z regulaminu promocji:
"Jednostki uczestnictwa Fundusz kategorii D nabyte za kwotę nagrody mogą być zbyte przez Uczestnika Promocji w dowolnym momencie."

Zatem do spieniężenia swych nagród możesz podejść nawet dwukrotnie (już po uzyskaniu pierwszej nagrody w 2020 r., jak i po raz drugi rok później).

A inną dobrą wiadomością płynącą z regulaminu jest to, że:
"Wartość nagrody nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

IKZE w AXA TFI - szczegóły oferty


Otwarcie IKZE nie wiąże się z ponoszeniem opłat. AXA TFI nie pobiera też prowizji za wpłatę czy wypłatę środków na IKZE. Nie ma również opłat manipulacyjnych w żadnym z subfunduszów AXA kategorii E (bo o takiej kategorii jednostek uczestnictwa mowa, gdy pod uwagę bierze się IKZE). To co trzeba uwzględnić, to opłata za zarządzanie, która jest jednak już wliczona w wynik funduszu. Zatem to, co widzimy na wykresach z wynikami poszczególnych jednostek, to jest to już wartość netto. Najniższa opłata za zarządzanie jest obecnie stosowana w przypadku funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania - wynosi ona 0,5% (rocznie).

Podobnie wygląda to w przypadku Programu Inwestycyjnego "Tanie Oszczędzanie". Nie ma opłat za wejście czy wyjście, ani dystrybucyjnych. Opłata za zarządzanie (w tym przypadku funduszami kategorii D) jest najczęściej nieco wyższa niż w funduszach kategorii E (czyli tych przy IKZE), ale różnica to nieznaczna (najczęściej 0,1 p.p.), a w przypadku funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania wynosi tyle samo (czyli 0,5% rocznie).

Jeśli wpłacając środki na IKZE skorzystasz z ulgi podatkowej, to musisz liczyć się z tym, że w przypadku wypłaty środków np. za 2 lata, będzie należało zapłacić podatek dochodowy. Ta ulga jest bowiem zachętą do oszczędzania na emeryturę, a nie w krótszej perspektywie. 

Pamiętaj o tym, że informacje zawarte w niniejszym wpisie nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie należy ich traktować jako jakiekolwiek rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych czy ich emitentów. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne zapoznaj się z ich dokumentami zawierającymi kluczowe informacje oraz prospektem informacyjnym danego funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze, bo taka inwestycja wiąże się również z ryzykiem utraty przynajmniej części środków. Ta informacja pojawia się w związku z tym, że nie mam uprawnień do doradztwa inwestycyjnego, więc nie mogę Ci wskazać wyboru konkretnego funduszu, na który można/należy się zdecydować. Jeśli jednak chodzi o mnie, to ja w takich sytuacjach zawsze kieruję się wyborem tego co - choć niesie najniższy potencjał zysku - jest najostrożniejsze i najbezpieczniejsze. 

Przy wyborze najlepszego funduszu dla siebie dobrze kierować się rozwagą. Bo trzeba pamiętać, że są fundusze agresywne, które mają potencjał do większych zysków, ale jednocześnie wiążą się z większym ryzykiem utraty co najmniej części swych środków. Są jednak i fundusze bezpieczniejsze, które przynajmniej w swym założeniu mają zabezpieczać środki poprzez minimalizację ryzyk. No ale za tym idzie też mniejszy zysk. Za przykład wziąć można AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania, który uchodzi za opcję z potencjalnie najmniejszym poziomem ryzyka - jego średni roczny wynik oscyluje w okolicach 2%.

Są też oczywiście i inne fundusze - np. akcyjne. Ich historyczne wyniki wykazują, że w ciągu roku są w stanie wypracować o wiele więcej, ale też potencjał zmian jest duży. Zawsze bowiem trzeba pamiętać, że po latach wzrostów jakie obserwujemy zwłaszcza na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, to w końcu może przyjść solidniejsza korekta lub znienacka pojawi się kryzys. To zawsze należy uwzględnić przy indywidualnym wyborze funduszu dla siebie.


Jak założyć IKZE w AXA TFI z premią 200 zł?


Z promocji właśnie skorzystałem osobiście, więc i przeszedłem proces wnioskowania o IKZE. Poniżej podrzucam zatem przydatne zrzuty ekranu.

Pierwsza bardzo ważna rzecz, to wpisanie kodu niezbędnego do uzyskania premii 200 zł. Pole do tego przeznaczone znajdziesz bardzo szybko - na początkowym etapie wnioskowania o IKZE w AXA TFI.
Podanie kodu 200za2000 we wniosku o IKZE w AXA TFI

Na kolejnym etapie wybrać możesz odpowiadający Ci subfundusz. Zostały one pogrupowane. I tak we wniosku znaleźć możemy fundusze lokacyjne, dłużne, mieszane i akcyjne. Tutaj należy też podać kwotę wpłacaną na IKZE (a przypomnę, że na potrzeby promocji musi to być min. 2000 zł).
Wybór subfunduszu we wniosku o IKZE w AXA TFI

Po uzupełnieniu danych osobowych i kontaktowych pojawi się etap z ankietą odpowiedniości. Jest to narzędzie, które pozwala sprawdzić czy fundusze są dla nas odpowiednim produktem (jest tam kilka pytań dot. wiedzy i doświadczenia, ale jej wynik nie jest wiążący). Ta ankieta jest wymagana prawem, ale jej wypełnienie nie jest obowiązkowe. Można więc kliknąć przycisk: "Tak, chcę wypełnić" lub "Nie, pomiń ankietę".
Ankieta odpowiedniości we wniosku o IKZE AXA TFI

Na jednym z kolejnych kroków pamiętaj o wyrażeniu zgód, które są konieczne dla otrzymania premii 200 zł za IKZE w AXA TFI.
Zgody marketingowe wymagane we wniosku o IKZE w AXA TFI w promocji z premią 200 zł

Dodam jeszcze, że przed złożeniem wniosku warto przygotować sobie również numer rachunku własnego konta osobistego, z którego wykonasz przelew. Bo pytanie o to się pojawia. I ważnym jest w tym przypadku, by dane przy tym przelewie idealnie pokrywały się z wpisanymi przez Ciebie we wniosku. W taki bowiem sposób AXA zweryfikuje Twoją tożsamość (nie będzie tu żadnych wizyt w placówkach, ani przyjazdu kuriera z dokumentami do podpisu - wszystko załatwisz zdalnie; nie ma też wymogu załączania skanu dowodu osobistego, ani jakichkolwiek innych dokumentów).

Po złożeniu wniosku otrzymasz maila z danymi do wykonania przelewu środków na zakładane IKZE. A w ciągu 2 dni roboczych (bo tyle AXA TFI daje sobie na weryfikację) otrzymasz odrębną wiadomość z loginem do panelu, w którym można zarządzać swym IKZE w AXA TFI.

Przydatne linki:

Przydatne dokumenty:

17 komentarzy:

 1. Czy wystarczy ta jedna wpłata 2000 zł na samym początku czy co roku trzeba coś wpłacać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko jedna wpłata jest wymagana. Później to już kwestia dobrowolna (nie ma konieczności).

   Usuń
 2. Da się z tego wypłacić, zgarnąć premię i zamknąć konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Wpłacasz 2000 na IKZE i trzymasz
   2. Dostajesz 100 zł na PI TO i wypłacasz
   3. Po 31.12.2020 wypłacasz z IKZE
   4. Dostajesz 100 zł na PI TO po raz drugi i wypłacasz.
   5. Zamykasz IKZE i PI TO.

   Usuń
 3. już kilka dni biję się z myślami czy zakładać IKZE Axa bo kusi ten odpis podatkowy, ale ta perspektywa utrzymywania do 65 roku życia ....
  Ostatnio też pojawił się bonus 200 zł tym razem na IKE Ing Nationale Nederlanden

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać fundusze/notowania lub wpisać w YT ,,fundusz inwestycyjny czy warto" (jeśli jesteśmy już przy ING to znajdziesz tam m.in. Marcina czy Doradce), żeby wiedzieć że w naszym kraju tylko zarządzającym się to opłaca bo nieważne od wyniku i tak są na plus z Waszych opłat za zarządzanie, do tego można dodać PPK i spółki skarbu państwa na GPW bo wszystkie te rzeczy to nic innego jak podkładanie się i proszenie się o zabranie własnych pieniędzy (no dosłownie w zeszłym tygodniu państwo okradło ludzi na akcjach Energi). Można nawet popatrzeć na wykres spółek państwa w roku 2019 żeby zobaczyć, jakie straty odnieśli mali inwestorzy.

   Jeśli chodzi o samo IKE to najlepszym wyborem jest opakować nim konto maklerskie, tylko wiadomo, jak się nie chce jedynie odraczać podatku Belki to trzeba trzymać do 60 roku życia. Ciekawe, czy kiedyś dożyjemy momentu całkowitej likwidacji podatku Belki.

   Usuń
  2. Zgodzę się. Prowizje naliczane niezależnie od wyników to wada rynku. Ale w IKZE opłaty masz ograniczone do maksimum. W tym AXA za ten subfundusz Bezpiecznego Inwestowania jest 0,5% już uwzględnione w wynikach. Nie ma opłat za wpłatę, wypłatę, transfer. A znam fundusze, które mają takich opłat aż 7 różnego rodzaju (i np. już 4% pobierają na starcie). Pod tym względem w IKZE jest spoko.

   Przywołujesz przykład spółek Skarbu Państwa i Energii. Spółki z sektora energetycznego niestety są obarczone ryzykiem spadków wyceny ze względu na trend proekologiczny. To wymaga olbrzymich nakładów na inwestycje, co rzutuje na wyniki spółek. Choć oczywiście można dyskutować nad aspektem etycznym decyzji o przejęciu Energii przez Orlen, gdy wcześniej promowano obywatelski akcjonariat. W 2019 SSP sporo potraciły ale generalnie nasza giełda wygląda jak wygląda. No ale podważałbym stwierdzenie "jakie straty odnieśli mali inwestorzy". Bo jak cena akcji spada to tracą też duzi inwestorzy.

   Usuń
  3. IKZE to tak jak kredyt hipoteczny, zakład z życiem, że będzie dobrze do 65 roku życia. Jeżeli będzie potrzeba wypłaty pieniędzy (np. operacja za granicą) to nie dość, że skasują wszystkie bonusy i opodatkują Belką to jeszcze wyskoczysz w drugi próg podatkowy.

   Usuń
 4. A jesli mam już IKZE, ale w tym roku jeszcze nie dokonalam wplaty - jak wygląda przenoszenie konta (warto wspomniec że mozna miec tylko jedno IKZE)?

  OdpowiedzUsuń
 5. Cześć, Zrobisz RSS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W prawej kolumnie (widocznej w wersji na komputerze), na samym jej dole, jest już opcja dodania RSS :)

   Usuń
 6. warto mieć na uwadze poziom opłat za zarządzanie np. w przypadku obligacji wynosi to 0,9% rocznie. Czyli przy wpłacie maksymalnej kwoty na IKZE (jednocześnie maksymalny odpis podatkowy) zapłacimy w pierwszym roku 51,46zł opłaty za zarządzanie a w drugim roku już 107,91 zł. Czyli z 200 zł premii zostaje nam nieco ponad 40zł a po trzecim roku oszczędzania już mamy zjedzony ten bonus. Można obniżyć tę opłatę do 0,5% wybierając fundusz ostrożnego inwestowania ale zyski na nim będą zapewne jeszcze niższe niż w przypadku funduszu dłużnego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To i tak dość niskie opłaty, gdyż jakiś czas temu w Idea Bank na spółkę ze Skandia oferowali IKE z opłatami za 'zarządzanie' wysokości 8% :)

   Usuń
 7. ING ma ofertę "Inwestuj na przyszłość i zyskaj nawet 200 zł - II edycja" ważną do końca marca.

  Premia 200 zł za inwestowanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE)
  Premia 100 zł jeżeli wybierzesz Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) ze standardowej oferty.

  OdpowiedzUsuń
 8. Szanowny Panie,
  miło nam poinformować, że zapowiadana w ramach promocji nagroda w wysokości 100 zł została już wpłacona na Pana rejestr w Programie Inwestycyjnym Tanie Oszczędzanie.
  Zgodnie z warunkami promocji za tę kwotę kupione zostały jednostki kategorii D subfunduszu, na który dokonał Pan pierwszej wpłaty podczas otwierania IKZE w AXA TFI.
  Przypominamy, że nagroda nie podlega opodatkowaniu, a druga jej część (kolejne 100 zł) będzie wypłacona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

  Zachęcamy również do regularnego korzystania z Programu Inwestycyjnego Tanie Oszczędzanie, który podobnie jak rejestr IKZE nie jest objęty opłatami za prowadzenie, otwarcie, zamknięcie i zamiany. Wpłacając min. 50 zł może Pan dodatkowo realizować swoje cele inwestycyjne kupując fundusze kat. D w AXA TFI.

  Taki mail dzisiaj przyszedł. Miło!

  OdpowiedzUsuń
 9. Dzisiaj dostałem maila:
  Szanowny Panie,
  miło nam poinformować, że zapowiadana w ramach promocji nagroda w wysokości 100 zł została już wpłacona na Pana rejestr w Programie Inwestycyjnym Tanie Oszczędzanie.
  Zgodnie z warunkami promocji za tę kwotę kupione zostały jednostki kategorii D subfunduszu, na który dokonał Pan pierwszej wpłaty podczas otwierania IKZE w AXA TFI.

  Czyli jest druga premia. Elegancko.

  OdpowiedzUsuń